Pravilnik o privatnosti

Galerija poštuje vašu privatnost.

PRAVILA O PRIVATNOSTI

O pravilima privatnosti

Ova pravila o privatnosti (“pravila”) objašnjavaju kako Grgoić d.o.o., Brdo 4, Vrbovec 10340, OIB: 50828332979 (dalje u tekstu “GALERIJA”) prikuplja, koristi i upravlja vašim osobnim podacima koji se nalaze na web stranici i koji su Grgoić d.o.o.-u dostupni korištenjem web stranice https://restoran-galerija.hr.

Grgoić d.o.o. je posvećen zaštiti i poštivanju vaše privatnosti. Pročitajte ovo pravila pažljivo kako biste razumjeli zašto i kako prikupljamo vaše osobne podatke te kako će se ona koristiti. U pogledu osobnih podataka koje prikupljamo, Grgoić d.o.o. je “voditelj obrade”, odnosno onaj koji određuje potrebe za koje i sredstva kojima se osobni podaci obrađuju.
Grgoić d.o.o. kao pružatelj usluga web stranice https://restoran-galerija.hr zauzima se za zaštituprivatnosti i osobnih podataka.

Ako nas želite kontaktirati u vezi ovih pravila ili u vezi vaših osobnih podataka, molimo vas kontaktirajte nas na info@restoran-galerija.hr .

Kako i kada prikupljamo vaše osobne podatke?

Grgoić d.o.o. osobne podatke prikuplja radi jedinstvene identifikacije korisnika; analize poslovanja; marketinga; kvalitetnog izvršavanja usluga; obrade upita vezanih uz izvršavanje usluge putem Internet obrasca te drugih vrsta tehničke podrške, a osobito za ostvarivanje usluge tržišnog komuniciranja i odnosa s javnošću; analizu, poboljšanje i istraživanje; sigurnost, otkrivanje prijevare i prevenciju istih; za procjenu rizika i sigurnosne svrhe, uključujući autentifikaciju korisnika.

Informacije koje Grgoić d.o.o. prikuplja o Vama kao našim korisnicima su informacije o potencijalnim načinima korištenja osobnih podataka, s kojima se možete susresti kada posjetite našu web stranicu ili koristite naše usluge. U svakom od navedenih slučajeva, dobit ćete jasne dodatne informacije o svrsi obrade podataka, a u nekim slučajevima osim toga trebat ćemo i vaše izričito dopuštenje za obradu.

Mi ne koristimo vaše osobne podatke u marketinške svrhe osim ako nam ne kažete da se s time slažete. Ako želite da vam pošaljemo detalje o našim uslugama, ponudama i promocijama tražiti ćemo vas da pristanete na slanje promotivnih ponuda vezanih uz usluge koje nudimo.

Prilikom posjeta našoj web stranici obrađujemo sljedeće podatke: ime, prezime, IP adresa, adresa epošte. Uz prethodno navedene podatke neki se podaci (koji mogu uključivati i osobne podatke) prikupljaju automatski. Ti podaci uključuju postavke jezika, lokaciju, postavke uređaja, operativni sustav uređaja, podatke za prijavu, vrijeme korištenja, traženi URL, izvješće o statusu, korisnički agent (podaci o verziji pretraživača), operativni sustav, rezultati (posjet ili rezervacija).

Prema vašim osobnim podacima odnosimo se kao prema povjerljivim podacima, a pravilno ih štiti Grgoić d.o.o. i/ili naši pouzdani partneri.

Koje podatke prikupljamo direktno od vas?

Kada se korisnik uključi u određene aktivnosti na web stranici https://restoran-galerija.hr kao što su popunjavanje obrasca za rezervaciju, traženje informacija o uslugama i slično Grgoić d.o.o. može od korisnika zatražiti davanje određenih dodatnih osobnih podataka. U tom slučaju, prije davanja dodatnih osobnih podataka korisnik je obvezan proučiti ova Pravila privatnosti i pristati na njihovu primjenu u odnosu na dodatne podatke. Ovisno o vrstama aktivnosti, neki su od traženih podataka određeni kao obvezni, a neki kao dobrovoljni. Ako korisnik ne želi pružiti obvezne podatke za aktivnost koja ih zahtijeva, istome neće biti dopušteno uključivanje u tu aktivnost. Grgoić d.o.o. prikuplja i koristi osobne podatke kako bi korisnicima omogućio korištenje usluga i aktivnosti putem web stranice https://restoran-galerija.hr , unaprijedio rad web stranice https://restoran-galerija.hr , stvorio bazu podataka korisnika u svrhu unapređenja usluge, kontaktirao korisnike radi dostave marketinških obavijesti, poboljšao oglašivačke i promocijske aktivnosti te analizirao upotrebu internetske stranice https://restoran-galerija.hr. Također, osobni podaci mogu se koristiti za rješavanje problema, provedbu administracijskih zadataka te uspostavljanje kontakta s korisnicima. Uvid u osobne podatke korisnika mogu imati, u izvršavanju svoga djelokruga posla slijedeće osobe: pravne osobe koje sudjeluju u izvršavanju pravnih odnosa sa korisnicima kao što su knjigovodstveni servisi, informatička podrška odnosno društva koja su povezana sa Grgoić d.o.o.-om, javna tijela koja zahtijevaju dostavu osobnih podataka u skladu sa propisima koji obvezuju Grgoić d.o.o., a o čemu Grgoić d.o.o. vodi propisane evidencije aktivnosti obrade.

Kakva prava na privatnost imate?

Grgoić d.o.o. poštuje da svaki korisnik treba imati mogućnost osigurati točnost, potpunost i
ažuriranost svojih osobnih podataka. Ako korisnik smatra da su njegovi osobni podaci nepotpuni, netočni ili nisu ažurirani, može kontaktirati Grgoić d.o.o. slanjem e-poruke na info@restoran.galerija.hr.

Imajte na umu da u bilo kojem trenutku imate pravo od nas tražiti sljedeće:

Mogućnost pristupa vašim osobnim podacima

Grgoić d.o.o. možete pitati koje vaše osobne podatke koristi, a možete i tražiti pristup tim osobnim podacima. Imate pravo znati svrhu obrade, koje kategorije vaših osobnih podataka čuvamo, tijela ili kategorije tijela s kojima vaše osobne podatke dijelimo, razdoblje zadržavanja podataka, kao i izvor podataka u slučaju kada se podaci neizravno prikupljaju.

Mogućnost kopije osobnih podatka koje čuvamo

Možete nas kontaktirati ako želite kopiju nekih ili svih osobnih podataka koje čuvamo o vama.

Mogućnost zatražiti ispravak pogrešnih podataka

Kako bi vaše osobne informacije bile točne i ažurne. Možete nas tražiti da ispravimo ili uklonimo informacije koje mislite da su netočne ili zastarjele.

Mogućnost zatražiti brisanje osobnih podataka

Možete tražiti da zaustavimo obradu ili čak tražiti brisanje osobnih podataka o vama koje čuvamo. Ako vaše osobne podatke trebamo za obavljanje neke ugovorne obveze prema vama, Grgoić d.o.o. bi mogao prestati biti sposoban za izvođenje takvih ugovornih obveza. Također, ako su vaši osobni podatci potrebni kako bi mogli ostvariti određene zakonske obveze (npr. porezne obveze), vaš zahtjev se možda neće moći ostvariti.

Ograničavanje pristupa vašim podacima (nama i/ili trećim osobama) u određenim procesima ili u potpunosti

Ako želite pobijati točnost podataka, ili više ne trebamo osobne podatke za svrhu obrade, ali su oni vama potrebni za uspostavljanje, izvršenje ili obradu pravnih zahtjeva ili ste se protivili obradi po osnovi koju smatramo legitimnom, imate pravo tražiti ograničavanje obrade osobnih podataka.

Podnijeti prigovor na način kako koristimo vaše podatke

Sjetite se da imate pravo na prigovor obradi osobnih podataka koja se temelji na pravnoj osnovi koju Grgoić d.o.o. smatra legitimnom.

Mogućnost prijenosa podataka drugom vršitelju obrade (prenosivost prava)

Ako se obrada temelji na vašem pristanku ili se vrši automatskim sredstvima, imate pravo tražiti od Grgoić d.o.o. prijenos podataka drugom vršitelju obrade.

Ako želite pobijati točnost podataka, ili više ne trebamo osobne podatke za svrhu obrade, ali su oni vama potrebni za uspostavljanje, izvršenje ili obradu pravnih zahtjeva ili ste se protivili obradi po osnovi koju smatramo legitimnom, imate pravo tražiti ograničavanje obrade osobnih podataka.

Kako se čuvaju vaši osobni podaci?

Osobne podatke koje prikupimo o Vama čuvamo u sigurnom okruženju. Vaši osobni podaci su zaštićeni od neovlaštenog pristupa, otkrivanja, uporabe, izmjena ili uništenja od strane bilo koje organizacije ili pojedinca. Neki podaci još uvijek se pohranjuju u papirnatom obliku, ali imamo tendenciju digitalizirati sve osobne podatke koje obrađujemo. Obrađeni podaci pohranjuju se u našim prostorijama i IT sustavima, ali ponekad podatke pohranjujemo na servere naših pouzdanih davatelja usluga (trusted service provider). Grgoić d.o.o. će osigurati sve kako se osobni podaci korisnika drže na sigurnom mjestu (koje uključuje razumnu administrativnu, tehničku i fizičku zaštitu kako bi se onemogućilo neovlašteno korištenje, pristup, razotkrivanje, kopiranje ili izmjena osobnih podataka), kojem mogu pristupiti samo ovlaštene osobe Grgoić d.o.o.-a. Prikupljeni podaci za svrhe navedene u ovim Pravilima bit će pohranjeni samo onoliko dugo koliko je to potrebno za ispunjenje navedenih svrha. Vaši se osobni podaci neće čuvati u obliku koji omogućuje da budete identificirani duže od toga što Grgoić d.o.o. razumno smatra da je neophodno za ostvarenje svrhe za koju su prikupljeni ili obrađeni. Grgoić d.o.o. će određene osobne podatke čuvati u vremenskom periodu koji propisuje zakon odnosno propis koji obvezuje Grgoić d.o.o. na čuvanje podataka. Ako ste nam dali privolu, Vaše osobne podatke obrađivat ćemo do povlačenja privole. Ako izjavite osnovani prigovor na obradu osobnih podataka temeljem legitimnog interesa Vaše osobne podatke nećemo obrađivati u budućnosti. Ako je pokrenut sudski, upravni ili izvan sudski postupak, osobni se podaci mogu pohraniti do kraja takvog postupka, uključujući i moguće razdoblje za izjavljivanje pravnih lijekova. Grgoić d.o.o. će određene osobne podatke čuvati u vremenskom periodu koji propisuje zakon odnosno propis koji obvezuje voditelja obrade na čuvanje podataka.

Imaju li treće osobe pristup vašim osobnim podacima?

Zaštita privatnosti nam je važna, stoga nikada nećemo dijeliti vaše osobne podatke s trećim osobama osim za svrhe opisane u ovim Pravilima.

Kao što znate, Grgoić d.o.o. surađuje s ostalim kompanijama . To znači da ponekad dijelimo vaše osobne podatke, koristeći sigurne IT sustave. Kada tako postupamo podaci se prenose na servere koji se nalaze u EU ili u zemlji koja osigurava adekvatnu razinu zaštite u skladu s EU zakonodavstvom. Uz navedeno, vaše osobne informacije možemo dati našim pouzdanim partnerima koji održavaju naš IT sustav ili pružaju usluge u ime Grgoić d.o.o.-a. Na primjer, za potrebe financija i računovodstva te za izvršavanje usluga vezanih uz IT sustav i održavanje istoga. Ti davatelji usluga su ipak dužni, prema relevantnim ugovorima, koristiti podatke koji su im povjereni samo u skladu s našim smjernicama i isključivo u svrhu koju smo strogo odredili. Također obvezujemo ih da adekvatno zaštitite vaše podatke i da ih smatraju poslovnom tajnom.

Koliko dugo će Galerija zadržati vaše osobne podatke?

Galerija neće zadržati vaše osobne podatke dulje od razdoblja za koje su podaci potrebni kako bi se ispunila svrha njihovog korištenja. Možemo koristiti vaše osobne podatke na nekoliko različitih načina, uglavnom za obavljanje naših ugovornih obveza prema vama, ali ponekad i za poboljšanje vašeg iskustva korištenja web stranice, direktni marketing i sigurnosnih razloga.

Kolačići

Zadržat ćemo i procijeniti informacije o Vašem nedavnom posjetu našoj web stranici i kako ste koristili različite dijelove naše web stranice radi analitičkih ciljeva, odnosno kako bismo razumjeli na koji način korisnici koristite naše web stranice.

Kako bi održavali web stranicu i osigurali da njezine funkcionalnosti budu na očekivanoj razini, Galerija koristi tehnologiju poznatu kao “kolačići”. Kolačići su male datoteke koje šaljemo na vaše računalo i možemo im kasnije pristupiti. Oni mogu biti privremeni ili trajni. Zahvaljujući kolačićima možete bez poteškoća pretraživati naše stranice te prikazivati rezultate koji su relevantni za vas. Kolačići nam pokazuju ono što zanima vas i druge posjetitelje naše web stranice, što nam pomaže da ju poboljšamo.

Više o kolačićima pročitajte u Pravilima o korištenju kolačića.

Ostale web stranice

Ova Pravila privatnosti odnose se samo na upotrebu i korištenje podataka koje Galerija prikuplja od korisnika (ispitanika). Ostale web stranice kojima se može pristupiti putem web stranice https://retsoran-galerija.hr imaju vlastite izjave o povjerljivosti i prikupljanju podataka te načine njihovog korištenja i objavljivanja. Ako preko web stranice https://restoran-galerija.hr korisnik posjeti jednu ili više drugih web stranica,  Galerija preporučuje korisnicima da pregledaju izjavu o povjerljivosti podataka te stranice.

Galerija nije odgovorna za načine i uvjete rada trećih strana.

Stupanja na snagu te promjene pravila o privatnost

Galerija zadržava pravo izmjene i dopune Pravila privatnosti te će isti biti objavljeni na web stranici.

[et_social_follow icon_style="darken" icon_shape="circle" icons_location="left" col_number="3" counts="true" counts_num="0" spacing="true" outer_color="dark"]